Mateřská a rodičovská dovolená, příspěvky od státu: Co byste si měly vyřídit

Kromě krásných chvilek s miminkem si maminka užije také hromadu „papírování“. Protože není jednoduché se ve všem zorientovat, připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího kolem mateřské a rodičovské dovolené a příspěvků s tím spojených.

Co byste měla udělat v průběhu těhotenství a mateřství

  • Podat žádost o peněžitou pomoc v mateřství – 6 až 8 týdnů před narozením dítěte (zaměstnanci i OSVČ).
  • Přihlásit dítě ke zdravotní pojišťovně – do 8 dnů od narození dítěte (po obdržení rodného listu a rodného čísla).
  • Pokud jste zaměstnanec, doložit rodný list dítěte na mzdovou účtárnu a domluvit délku rodičovské dovolené u zaměstnavatele.
  • Podat žádost o rodičovský příspěvek – v průběhu mateřské dovolené, resp. po narození dítěte.
  • Sleva na dani – po narození dítěte může využívat jeden z rodičů.
  • Po třetím roku dítěte je možné si požádat u zaměstnavatele o neplacené volno, rodičovský příspěvek můžete pobírat do čtyř let věku dítěte.

Mateřská dovolená

Jedná se omluvitelnou překážku v práci na straně zaměstnankyně spojenou s porodem a následnou péčí o miminko, kdy vás zaměstnavatel musí uvolnit z práce. Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (v případě narození 1 dítěte) nebo 37 týdnů (pro 2 a více dětí). Nastoupit na mateřskou dovolenou můžete nejdříve 8 týdnů před termínem porodu a nejpozději 6 týdnů před porodem. Z vlastní zkušenosti radíme, abyste šly na mateřskou dovolenou dříve a poskytly tím svému miminku více klidu, zároveň si můžete doma v pohodlí připravovat a dokupovat všechno potřebné vybavení. Předpokládaný termín porodu určí váš gynekolog v dokumentu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství“, který pak odevzdáte v práci na mzdovou účtárnu.

Nástup na mateřskou dovolenou za vás nahlásí zdravotní pojišťovně zaměstnavatel. Po narození dítěte je nutné doručit na mzdovou účtárnu kopii rodného listu dítěte. Pokud by se vám narodila dvojčata, trojčata atd., doporučujeme kontaktovat vaši zdravotní pojišťovnu a zaměstnavatele ohledně prodloužení mateřské dovolené na 37 týdnů.

mikinove_saty_jsemmama

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Jedná se o dávku z nemocenského pojištění, která se pobírá po dobu mateřské dovolené.

Tato dávka se na rozdíl od mateřské dovolené může týkat i OSVČ. Aby živnostnice měly na PPM nárok, musí si dobrovolně platit nemocenské pojištění v délce nejméně 270 dní v posledních 2 letech, z čehož alespoň 180 dní připadlo na poslední rok před žádostí o PPM. Zatímco placení sociálního a zdravotní pojištění je pro OSVČ povinné ze zákona, nemocenské pojištění je dobrovolné a řada živnostníků si ho neplatí. Pozor – v době, kdy OSVČ pobírá PPM, nesmí osobně vykonávat výdělečnou činnost (může však vydělávat prostřednictvím svých zaměstnanců nebo spolupracovníků).

Pro výpočet PPM je potřeba zjistit tzv. denní vyměřovací základ (DVZ). DVZ se vypočítává z příjmů za posledních 12 měsíců před vznikem nároku na peněžitou pomoc v mateřství. Aktuální informace a kalkulačku výpočtu PPM najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Vznikne-li zaměstnankyni v době trvání pracovního poměru nárok na další PPM (do 4 let věku předchozího dítěte), použije se pro výpočet další PPM denní vyměřovací základ rozhodný pro první PPM, bude-li výhodnější než DVZ vypočtený z posledních příjmů upravený podle právě platných zákonů.

Otec může o PPM žádat na základě písemné dohody s matkou, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání PPM. Případně se v péči o dítě i v pobírání PPM se mohou rodiče dítěte střídat (od 7. týdne po narození dítěte).

Rodičovská dovolená

Slouží k prohloubení péče o dítě. Jedná se o další omluvitelnou překážku v práci na straně zaměstnance a standardně navazuje na mateřskou dovolenou, případně řádnou dovolenou, kterou po mateřské u zaměstnavatele dočerpáváte (není to však podmínkou). O rodičovskou dovolenou je nutné zaměstnavatele písemně požádat a zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět.

Rodičovská dovolená se poskytne v rozsahu, o který zaměstnanec požádá, maximálně do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let. Posledním dnem čerpání rodičovské dovolené je pak den třetích narozenin dítěte (včetně). Délka rodičovské dovolené se nemusí shodovat s délkou pobírání rodičovského příspěvku.

Po třetím roce dítěte můžete zaměstnavatele požádat o neplacené volno, toto je však již bez nároku a záleží na zaměstnavateli, zda vám jej schválí – maminky většinou žádají o neplacené volno do 4 let věku dítěte a kombinují jej s delší dobou čerpání rodičovského příspěvku. Po dobu čerpání neplaceného volna však není možné čerpat nemocenské ani náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

okrove_saty_jsemmama

Rodičovský příspěvek

Dávka státní sociální podpory pro zaměstnance i OSVČ. Poskytuje ji stát na žádost jednoho z rodičů a nárok na ni trvá nejdéle do 4 let věku dítěte. Může být vyplacena v celé výši najednou, nebo postupně, podle žádosti rodiče. Rodiče obvykle spojují dobu čerpání s rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele.

O rodičovský příspěvek (RP) se žádá nejlépe před koncem mateřské dovolené, pokud ji čerpáte; jinak lze požádat kdykoliv po narození dítěte. Žádost se podává na Úřad práce – Odbor státní sociální podpory, pod který podle trvalého bydliště rodič spadá. Nově můžete žádost o rodičovský příspěvek podat také online pomocí aplikace JENDA (přihlásíte se například pomocí vaší bankovní identity přes mobilní bankovnictví).

Při pobírání rodičovského příspěvku můžete současně pracovat, platí však některá omezení, zejména musíte splňovat podmínku osobní celodenní péče o dítě podle § 31 odst. 3 zákona o státní sociální podpoře (např. máte-li dítě do 2 let věku, nesmí docházet do školky/jeslí více než 92 hodin za měsíc). Zvažujete-li přivýdělek, doporučujeme se na tyto podmínky podrobněji podívat. Pokud byste se chtěly vrátit k vašemu původnímu zaměstnavateli, musely byste si ukončit rodičovskou dovolenou, kterou u něj čerpáte (vliv na pobírání RP to však nemá).

Pohodlí při mateřské i rodičovské

Doufáme, že jsme vám pomohli se zorientovat alespoň v základních bodech a věříme, že všechno zvládnete. Udělejte si radost a dopřejte si něco krásného na sebe, v čem se budete během těhotenství a po porodu cítit dokonale a pohodlně. Díky našemu nosicímu oblečení a kojicímu oblečení budete mít při péči o miminko méně starostí. A hlavně je využijete i po tomto období, protože kojicí prvky jsou šikovně skryté.

Pro vaše první společné chvíle s narozeným miminkem doporučujeme naše kontrastní hračky, které pomohou rozvinout jeho základní smysly a mají pozitivní vliv na psychomotorický vývoj dítěte.

Zpět do obchodu